SINTERKLAAS  OP BEZOEK IN DE ERIKANT

Dinsdag 28 november 13.30 uur

Iedereen is daarbij van harte welkom. We vragen wel je even aan te melden, zodat we weten op hoeveel personen we mogen rekenen. Na het bezoek van de Sint is er een gezellige nazit.

Er wordt een bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd. Dit bedrag kun je met het aanmeld-formulier in een enveloppe doen en dat inleveren bij Pieter de Meijer, Middelhei 10 of Eric Blok, Vlaggenhei 15.  Het formulier mag natuurlijk ook in de rode bus in D’n Opstap. Verder kun je jezelf aanmelden via kboheikantdekelen@ziggo.nl en het bedrag automatisch af laten schrijven van je bankrekening. Het formulier is te vinden in de laatste editie van KBO Info.

INFORMATIEAVOND REPAIR CAFÉ

Woensdag 29 november 19:30

 Al lang staat op de agenda van de bestuursvergaderingen het punt Repair Café. De gemeente Veldhoven heeft een bedrag beschikbaar gesteld om zo’n café op te zetten. Dit vraagt echter nogal wat aan voorbereiding en organisatie.
Daarom wordt op woensdag 29 november vanaf 19.30 uur in De Erikant een informatieavond gehouden voor iedereen die belangstelling heeft om mee te denken en te praten over de mogelijkheden en kansen die er zijn. Om ideeën aan te dragen en om te onderzoeken wat wel en wat niet kan in zo’n café.
Een aantal organisaties zijn uitgenodigd, o.a. alle KBO-afdelingen in Veldhoven, PVGE, Kringloopwinkel en De Nieuwe Band.
Het is in deze tijd het gesprek van de dag: hoe kunnen we goed omgaan met onze materialen, met onze kleding. Hoe voorkomen we dat er een heleboel spullen onnodig naar de stort of in de vuilnisbak gaan.

We hopen op een grote belangstelling op 29 november zodat we ook in Veldhoven een bijdrage kunnen leveren aan een goed milieu!

 LEDENVERGADERING 10 OKTOBER

 10 oktober werd een extra ledenvergadering gehouden. Er waren 35 leden aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de contributie voor 2024 te verhogen naar € 30 Euro per jaar per persoon.

Met een welverdiende bos bloemen werd afscheid genomen van Ina Onnekes. Zij heeft een aantal jaren het secretariaat van de vereniging verzorgd. Voorzitter Eric Blok bedankte haar voor het vele werk dat zij verzet heeft.
De dames José van Diessen en Marjon Starrowsky werden als nieuw bestuurslid gekozen.
Aloys Boland is bereid zitting te nemen in de kascontrolecommissie.

SAMEN ZINGEN

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met samen zingen op de eerste dinsdag van de maand. Het bleek een groot succes. We gaan daar ook het komend seizoen mee door. We zoeken nu iemand (binnen de vereniging) die dit evenement op een  muziekinstrument kan en wil begeleiden. Ken je iemand? Of ben jij degene die dat zou willen doen? Laat dit dan even weten via kbo@kpnmail.nl

De volgende zangmiddagen zijn op de dinsdagen 3 oktober 7 november en 5 december. Aanvang is 13.30 uur in wijkcentrum De Erikant aan de Norenberg.

Je hoeft je niet aan te melden. Kom binnenlopen en neem deel aan deze gezellige middag. Ook je vriend, vriendin, buurvrouw, buurman of bekende is van harte welkom.

BLOEMSCHIKKEN VOOR KERSTMIS

Dinsdagmiddag 19 december 13.30 uur

 Dinsdagmiddag 19 december is er gelegenheid om samen een mooi kerststuk te maken.
Dimphie de Meijer zal deze middag begeleiden. Voor materiaal/ bloemen/oasis wordt gezorgd. Wel is het handig als deelnemers zelf een schaal of bakje meebrengen en evt wat versierselen. Heb je uit je eigen tuin of via buren/kennissen mogelijkheden om voor groen en snoeiafval te zorgen, dan zijn wij daar erg blij mee. Laat dit ons vooraf even weten!

Een bijdrage is vooraf moeilijk te bepalen. Daarom wordt iedere deelnemer verzocht contant geld mee te brengen, zodat aan het eind van de middag afgerekend kan worden. Het bedrag zal maximaal € 10,00 zijn. Wil je meedoen?

Een aanmeldformulier is te vinden in de laatste editie van KBO Info. Het formulier kunt u inleveren bij Dimphie de Meijer Middelhei 10. Het formulier mag natuurlijk ook in de rode bus in D’n Opstap. Verder kun je jezelf  ook nog aanmelden via kboheikantdekelen@ziggo.nl

KERSTVIERING IN WIJKCENTRUM DE ERIKANT

Donderdag 21 december 13.30 uur

 

Dit jaar zal de kerstviering gehouden worden in wijkcentrum De Erikant. 

Hiervoor ontvangen alle leden een aparte uitnodiging.

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IN WIJKCENTRUM DE ERIKANT

Donderdag 4 januari 13.30 uur