Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt € 30,00 per persoon per jaar.
De periode waarover u contributie verschuldigd bent loopt van 1 januari tot en met 31
december.

N.B. Bij aanmelding als nieuw lid bent u pas contributie verschuldigd vanaf het eerstvolgende kwartaal na aanmelden.

U wordt vriendelijk verzocht de contributie over te maken op:
Bankrekening NL88RABO 0158114485. KBO Heikant/de Kelen, Veldhoven